Zaradi tega smo se v našem fitnes centru odločili, da ima vsak vadeči ob vpisu možnost prikaza in učenja pravilne izvedbe posamezne vaje ter spremljavo v uvodnem obdobju. S tem se učinkovito odpravi tveganje za napačno izvajanje vaj, ki privedejo do bolečin ali poškodb.

V fitnesu Bodysense osebne asistence ne omejimo le na 1 ali 2 obiska, ampak spremljamo in po potrebi odpravljamo nepravilno izvedbo vaje vse do takrat, ko je izvedba vaje pravilna, predvsem pa varna za vadečega. Pri tem upoštevamo trenutne sposobnosti vadečega ter smotrno upoštevamo njegove želje in pričakovanja. Temu logično sledi izdelava uvodnega vadbenega programa, ki je za naše obiskovalce brezplačen, vendar skrbno in strokovno izdelan, tako da vadečemu omogoča varen in hiter napredek v vseh segmentih fitnes vadbe (moč, vzdržljivost, gibljivost, dobro počutje itd.).

Brezplačna asistenca je našemu strokovnemu kadru v velik ponos, saj bistveno pripomore k skupnemu doseganju zadanih ciljev in izpolnjevanju pričakovanj še tako zahtevnega obiskovalca.